Kiểm tra thời hạn bảo hành

Để kiểm tra thông tin bảo hành của sản phẩm vui lòng điền đầy đủ thông tin dưới đây:

Vui lòng nhập đẩy đủ thông tin trước khi tra cứu.

Thông tin thời hạn bảo hành sản phẩm

{{ProductInfo.ProductName}}

{{ProductInfo.ProductModel}}

{{ProductInfo.SerialNo}}

{{ProductInfo.PIN}}

Mới tạo Đang kiểm tra Đang bảo hành Hoàn tất Hết hạn bảo hành Tạm khoá Lỗi bảo hành

{{ProductInfo.StartDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}

{{ProductInfo.EndDate | date: 'dd-MM-yyyy'}}

*****{{ProductInfo.ExtenstionProperties.CustomerPhone.substr(5)}}